Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sayı: 03-01/14
Tarih: 03.03.2021

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Derneğimizin kuruluş genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 19 Mart 2021 Cuma günü saat 19 da Akköy Park Kahvesi bahçesinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı; ayni yer ve saatte 26.Mart.2021 Cuma günü yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılmaları rica ve ilan olunur.

  Kurucu Yönetim Kurulu Adına,
  Başkan
  Necip AKAY

 

GÜNDEM :

1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu.

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (1 başkan, 1 başkan vekili ve 2 katip üye).

3-Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider raporunun okunması.

4-Kurucu Denetleme Kurulunun ‘’ İç Denetim  Raporu’nun’’ okunması.

5-Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider raporlarının görüşülüp,  Kurucu Yönetim Kurulunun ibrası.

6-2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.

7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. (İki yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu için 5 asıl, 5 yedek, Denetim Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye).

8-Dilek ve önerilerin görüşülmesi.

9-Kapanış.