DİDİM-AKKÖY ATATÜRK ANITI’NIN YAPILIŞ ÖYKÜSÜ


FOTOĞRAF: DİDİM – AKKÖY‘DE 1930'LU YILLARDA YAPILAN ORİJİNAL ATATÜRK ANITI

1930 ‘lu yıllar, faşist devletlerin Dünya’yı paylaşmak için hazırlandıkları yıllardır. Bu devletlerden İtalya’nın devlet başkanı Mussolini 24 Mart 1934 te Roma’da topladığı Faşist Kongrede yaptığı konuşmada; İtalya’nın Asya ve Afrika’daki haklarından söz ederek Türkiye’nin batı ve güney sahillerinde gözü olduğunu belirtmişti. Mondros Mütarekesi’nde İtalya’ya verilen söz konusu yerleri zimmetine geçirmemekle büyük hata yaptığını düşünüyordu. Duce Mussolini daha sonra Türkiye’nin burnunun dibindeki kendine ait 12 adayı silahlandırmaya girişti.

Söz konusu kongreden birkaç yıl sonra Çankaya Köşkü’nde Atatürk’ün yemek masasında İtalya Büyükelçisi, Duce Mussolini’den aldığı güç ve emirle Antalya’yı isteyince, Atatürk birkaç dakikalığına izin ister.Yukarıya çıkar askeri üniformasını kuşanıp yemek masasına döner ve İtalyan Büyükelçisi’ne dönerek; ‘’Ekselansları az önce sözünü ettiğiniz hususu tekrar eder misiniz?‘’ der.

Büyükelçi Atatürk’ün kararlılığını görünce yemek masasını ve Çankaya Köşk’ünü terkeder. Yüce Türk halkı; Atatürk’ün askeri üniformasını kuşanmasını, İtalya topraklarının çizmeye benzerliğini göz önünde tutarak Atatürk’ün ‘’Çizmeyi ayağıma çektirmesinler ‘’demek olarak  değerlendirir.

Milli mücadelede kuvayi milliye komutanı olarak görev yapmış ve gösterdiği başarılardan dolayı Atatürk imzalı TBMM.takdirnamesiyle ödüllendirilmiş olan Osman Kozan o tarihlerde Akköy Nahiye Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aşırı milliyetçi duygulara sahip olan Nahiye Müdürü o günlerin bu gelişmelerinin etkisi altında tüm Atatürk anıtlarından farklı bir Atatürk anıtı yapmıştır. Kendisi de sanatkar bir ruha ve yeteneğe sahip olan Nahiye Müdürü Osman Kozan; Söke’li Hüseyin Özbaş’ın maddi desteğiyle Sakarya’da yaptırdığı Atatürk büstünü, kendi özel tasarımıyla başı sağa dönük olarak döktürmüştür. Dünya’daki bütün Atatürk büstleri cepheye bakarken, Akköy Atatürk Anıtı’ndaki Atatürk büstü sağ tarafa (Akdeniz’e )  bakmaktadır  ve askeri üniformalıdır. Bunun anlamı ‘’Ey İtalya senin Antalya’ da gözün varsa benim de Oniki Ada’larda gözüm var .’’ demektir.

Bu gün için fotoğraflarda anı olarak kalan bu Atatürk Anıtı, karayolu geçişi nedeniyle kaldırılmış olup, anıttaki büst yan taraftaki basit bir kaideye yerleştirilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde tekrar eski orijinal haliyle yapılması düşünülmektedir.