Aydın İl Özel İdaresi’nin mali desteğiyle kapalı düğün salonu olarak inşa edilen bina, Akköy‘ün köy statüsünün kaldırılıp Didim İlçesi’nin mahallesi haline dönüştürülmesinden sonra Didim Belediyesine devredilmiş olup, değişik alanlarda kullanıldıktan sonra, kurs, konferans, sergi, gösteri ve her türlü kültürel –sanatsal çalışmalara hizmet etmek üzere ‘’Kültür-Sanat Merkezi’’ olarak düzenlenmiştir. Halen, halk oyunları ve saz-müzik kurs çalışmalarına hizmet vermektedir.