Genel Kurul 2.'nci Toplantı Çağrısı

Genel Kurul 2.'nci Toplantı Çağrısı

Sayı: 03-01/17
Tarih: 20.03.2021

GENEL KURUL 2.'NCİ TOPLANTI ÇAĞRISI

Derneğimizin kuruluş genel kurulu için, 19 Mart 2021 Cuma günü saat 19.00'da Akköy  Park Kahvesi bahçesinde yapılan toplantıda çoğunluk sağlanamadığından toplantı ertelenmiştir. İlk toplantı çağrısında belirtildiği üzere ikinci toplantı 26.03.2021 Cuma günü aynı yerde yapılacaktır. Ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle toplantının yapılacağı Park Kahvesi Bahçesi saat 9.00'da kapatılacağı için toplantı saati 17.00 olarak değiştirilmiştir.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları rica ve ilan olunur.

  Kurucu Yönetim Kurulu Adına,
  Başkan
  Necip AKAY

 

GÜNDEM :

1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu.

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (1 başkan, 1 başkan vekili ve 2 katip üye).

3-Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider raporunun okunması.

4-Kurucu Denetleme Kurulunun ‘’ İç Denetim  Raporu’nun’’ okunması.

5-Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider raporlarının görüşülüp,  Kurucu Yönetim Kurulunun ibrası.

6-2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.

7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. (İki yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu için 5 asıl, 5 yedek, Denetim Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye).

8-Dilek ve önerilerin görüşülmesi.

9-Kapanış.