Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Derneğimizin 2022 Yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 08 Ocak 2023 Pazar günü saat 18.00 de Akköy  Park Kahvesi’nde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ayni yer ve saatte 15.Ocak.2023 Pazar günü yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları rica ve ilan olunur.

 

Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Necip AKAY

 

GÜNDEM :

1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (1 başkan, 1 başkan vekili ve 2 katip üye)

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider raporunun okunması,

4-Denetleme Kurulunun ‘’ İç Denetim  Raporu’nun’’ okunması.

5-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider raporlarının görüşülüp, Yönetim Kurulunun ibrası.

6-2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,

7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. (İki yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu için 5 asıl, 5 yedek, Denetim Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye)

8-Dilek ve önerilerin görüşülmesi.

9-Kapanış.